miércoles, 14 de mayo de 2008

Kane Kramer a attic' 08!!!Tenim el plaer d'enunciar-vos que Kane Kramer, el fundador de BIS (British Inventors Society), del British invention show i dels British Invention of the year Awards, visitarà i premiarà un dels invents exposats a attic ' 08 el dia 27 de Juny. El premi consistirà ni més ni menys que en la medalla d'or de la BIS i a més, un estand gratuït per participar en el British Invention Show d'aquest any, una de les fires més rellevants en el món de la invenció.
Per aquells que no sapigueu qui és Kane Kramer dir-vos que fou el primer en concebre i patentar l'idea de descàrregues de música i video a través de la línia telefònica, a l'edat de 23 anys! És l'inventor de la tecnologia que ha fet possible l' mp3. I a més, és membre de ICE (International Clean Energy) i consultor expert d'Apple.Tenemos el placer de anunciaros que Kane Kramer, el fundador de BIS (British Inventors Society), del British Invention Show y de los British Invention of the year Award, visitará y premiará uno de los inventos expuestos en attic '08 el día 27 de Junio. El premio consisitirá ni más ni menos que en la medalla de oro de la BIS, y además, un stand gratuito para participar en el British Invention show de este año, una de las ferias más relevantes en el mundo de la invención.
Para aquellos que no sepan quien és Kane Kramer, deciros que fue el primero en concebir y patentar la idea de descargas de música y vídeo a través de la línea telefónica, a la edad de 23 años!. És el inventor de la tecnología que ha hecho posible el mp3. I, además, és miembro del ICE (International Clean Energy) y consultor experto de Apple.

No hay comentarios: